BAŞVURU TAAHHÜDÜ ve SINAV ŞARTLARI FORMU

1. TAAHHÜT

Başvuru Sahibi Olarak;

 • Bu formdaki tüm bilgilerin ve form ekinde sunduğum evrakların doğruluğunu,
 • DİYA GRUP Personel Belgelendirme faaliyetlerinin gerektirdiği genel şartlara ve yükümlülüklere uyacağımı ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi vereceğimi,
 • Katılacağım sınavların soruları ve cevapları hakkında üçüncü tarafla ile herhangi bir bilgi paylaşmayacağımı ve paylaştığım takdirde DİYA GRUP’un konuya ilişkin yasal işlem başlatma hakkının olduğunu kabul ettiğimi,
 • Bu çerçevede belgelendirme sonucunu dikkate almaksızın yapılan değerlendirme ve hizmetlere ilişkin ücretleri ve belgenin verilmesi durumunda diğer ücretleri zamanında ödemeyi,
 • Kişisel verilerimin MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ve TÜRKAK’a (Türk Akreditasyon Kurumu) aktarılmasını onayladığımı,
 • DİYA GRUP’a elden yaptığım sınav başvurularımda e-posta adresimin olmaması durumunda DİYA GRUP’un yardımı ile kullanıcı adı, şifre, e-posta adresi alınmasını ve sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
 • Sınav yerini, saatini, sınav sonuçlarını, sınav ile ilgili bilgilendirme ve kurallarını http://myk.diyagrup.com adresi üzerinden takip edeceğimi ve uyacağımı ayrıca ilen edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunacağımı,
 • Sınavlar süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyacağımı,
 • Sınavlar sırasında görüntümün çekilmesine ve kayıt altına alınmasına izin vereceğimi,
 • Belge almaya hak kazandığımda “Belge Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi”ni imzalayacağımı,
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre elektronik ileti hizmetini kabul ettiğimi,
 • DİYA GRUP’a ait belgelendirme talimatlarına ve belgelendirme şartlarına uyacağımı,
 • Belge almış veya almaya hak kazanmış olsam bile mesleki yeterliliğim ile ilgili bir şüphe oluşması ve/veya dosya muhteviyatında ve/veya sınavlara dair herhangi bir eksiklik olması durumunda sınav tekrarı yapılmasını kabul ettiğimi,
 • Hileli sınav uygulamalarına katılamayacağımı sınavlar ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi sağlayacağımı,
 • Sınav öncesinde veya sınav esnasında veya sınav sonrasında sınav kurallarına uymadığım veya sınav düzenini bozduğum veya sınav değerlendiricilerine görevlerini yapmakta zorluk çıkardığım takdirde mevcut ve sonraki sınavlara kabul edilmeyeceğimi,
 • Belgelendirme sürecindeki; sınav, inceleme ve bunun gibi bazı hizmetlerde taşeron kullanılmasına onay verdiğimi,
 • Belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda DİYA GRUP tarafından belirlenen itiraz sorumlusunun nihai karar merci olduğunu,
 • Alacağım belgenin sahibinin DİYA GRUP olduğunu DİYA GRUP tarafından istenen tüm sınav ve belge ücretlerini ödeyeceğimi, aksi halde tarafıma rücu edilen doğabilecek yasal faiz ve masrafları ödeyeceğimi,
 • myk.diyagrup.com adresinde bulunan “Aday Bilgilendirme Formu”nu okuduğumu, anladığımı ve gereğini yapacağımı,
 • Sınava girdiğim sırada sınav yapıcısı veya gözetmenlerden herhangi biriyle yakınlığım olmadığını, olması durumunda sınav merkezim DİYA Grup‘u bilgilendireceğimi, aksi bir durumda koşulsuz bu sınavımın , belgemin onaylansa dahi geri çağrılacağını(iptal edileceğini) ve rücu eden hizmet bedellerimi ödemiş isem bile iade olmayacağını, ödememiş olmam durumunda da ödemenin tarafımdan yasal yolla veya nakden tahsil edileceğini,

beyan ve taahhüt ederim.

Kuruluşumuzun Başvuru Taahhüdü ve Sınav Şartları Formunu indirmek ve doldurmak için lütfen tıklayınız…