1. AMAÇ

Bu politikanın oluşturulma amacı; DİYA GRUP’un tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almaktır.

 1. KAPSAM

DİYA GRUP “Tarafsızlığın Yönetimi Politikası” başta kurumumuzda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan personel olmak üzere, ilgili kuruluşları ve eğitim ve belgelendirme faaliyeti için müracaatta bulunan adayları kapsar.

 1. SORUMLULUK

DİYA GRUP Tarafsızlığın Yönetimi Politikasının uygulanmasından Kalite Yöneticisi, kontrolünden Firma Genel Müdürü sorumludur.

 1. UYGULAMA

DİYA GRUP tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere; yapısını ve politikalarını oluşturmuş ve kayıt altına almıştır. DİYA GRUP Üst Yönetimi belgelendirme faaliyetlerinin tüm safhalarının tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yürütüleceğini taahhüt eder. DİYA GRUP olarak belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olduğumuzu, çıkar çatışmalarını yönettiğimizi ve belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına aldığımızı beyan ederiz. Bu husus talep edilmeden de erişilebilecek şekilde kamuya açık olarak kurumumuz internet sayfasında bulunmaktadır. Ayrıca aşağıda belirtilen hususlara uygun hareket edeceğimizi beyan ederiz.

 1. DİYA GRUP; başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranmaktadır.
 2. Kişileri belgelendirme politika ve prosedürleri; tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olarak oluşturulmuştur.
 3. Belgelendirme süreci, adaylara aşırı mali şartlar, bir birlik veya gruba üye olunması gibi benzer kısıtlayıcı şartlara dayandırılmamaktadır. Başvuru sahipleri ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler takip edilmeyecektir.
 4. DİYA GRUP, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tarafsız olma sorumluluğunun farkında olarak bu tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyecektir.
 5. DİYA GRUP, belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel çıkar çatışmalarını devamlı suretle analiz etmekte ve ortadan kaldırmaktadır.
 6. Belgelendirme faaliyetlerimiz, tarafsızlığımızı koruyacak bir şekilde yapılandırılmış ve yönetilmektedir.
 7. Belgelendirmeye yönelik vermiş olduğumuz eğitimlere katılım, belgelendirme faaliyetleri kapsamının dışında olup belgelendirme işleminin bir şartı değildir. DİYA GRUP tarafından eğitim verilmesi, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atmamakta, değerlendirme ve belgelendirme şartlarını hafifletmemektedir.
 8. Belirli bir eğitim/öğretim hizmetinin alınması belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını anlamına gelmemektedir.
 9. DİYA GRUP tarafından gerçekleştirilen tüm belgelendirme prosedürleri eğitimden bağımsızdır.
 10. Her iki hizmetin (eğitim ve belgelendirme) kullanımı başvuru sahibine herhangi bir avantaj sağlamamaktadır.
 11. Eğitim hizmeti almak isteyenlerin, bu eğitimi kuruluşumuzdan alma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.
 12. Kuruluşumuzda eğitim veren personel, eğitim faaliyetlerinin sonuçlandığı tarihten itibaren 2 yıllık bir dönem içinde, eğitim verdiği bir adayın sınavında görevlendirilemez.
 13. Personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek riskleri dikkate alarak kendi çalıştırdığı bir kişiyi belgelendirmeyecektir.

 

ENVER SEÇMEN

Genel Müdür