1. AMAÇ

Kalite Politikası, DİYA GRUP sınav ve belgelendirme sistemi MYK tarafından yayınlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda uluslararası kalite ilkeleri ve standartları çerçevesinde işgücünün yetkinliğini ulusal yeterlilikler doğrultusunda ölçmeyi, belgelendirmeyi ve bu yolla işgücünün istihdam edilebilirliğini, işgücünün serbest dolaşımın şartlarını oluşturmayı, çalışanın iş ve istihdam güvencesini sağlamayı amaçlar.

2. KAPSAM

3. SORUMLULUK

DİYA GRUP Kalite Politikasının Uygulanması Ve Kontrolünden Genel Müdür Sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1 Vizyon

Uygun bir yönetim ve çalışma anlayışı perspektifinde, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde, farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamaktır.

4.2 Misyon

DİYA GRUP, Antalya ve ülke genelinde vermiş olduğu hizmetler ile ülke işgücüne nitelikli, yetkin personel sağlamayı ve danışmanlığını yaptığı firmaların tüm süreçlerinin en uygun şekilde yönetilmesini görev edinmiştir.

4.3 Kalite Politikası

Sürekli gelişim ve dinamizme odaklanmış DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu olarak; tüm çalışanlarımızın katılımı ve Üst Yönetimin desteği ile, kalite güvencesinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen politikalar hiç bir taviz vermeden uygulanacaktır.

  • DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu; TS EN ISO/IEC 17024 ” Uygunluk değerlendirmesi – Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar ” standardının gerekliliklerini titizlikle yerine getirecektir.
  • DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu; Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara ve Mesleki standartlara ve Ulusal yeterliliklere uygun olarak gerçekleştirecektir.
  • DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu; vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız davranacak, tüm çıkar çatışmalarını risk analizi yaparak devamlı olarak belirleyecek, belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına alarak adil bir belgelendirme hizmeti verecektir.
  • Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacaktır. Belgelendirme talebinde bulunan başvuru sahipleri ve adaylara ayrımcılık yapılmayacak, aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar dayandırılarak kısıtlanmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.
  • Her yıl eğitime zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile zamanında ve hatasız hizmet vermek amaçlanmıştır. Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme süreçlerinin adil, geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını; kalite sisteminin araçlarını iç tetkik, iç doğrulama ve gerekli düzeltici-önleyici faaliyetleri sistematik olarak kullanarak yürütecektir.
  • Sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takip ederek, itiraz şikayetleri mümkün olan en kısa sürede, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak cevaplandırılacaktır.
  • Sınavların uygulanması sırasında, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde alınması gereken tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacaktır.