Birim Birleştirme Başvuruları;

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında yeterlilik birimi bazında başarılı olan adayların birim başarı belgeleriyle birlikte online olarak veya MYB Bölümüne gelerek birim birleştirme başvurusu yapabilirler.

MYB Bölümü Kayıt Kabul Merkezinde yapılan birim birleştirme başvuruları Kayıt Kabul Personeli tarafından alınır. Başvuruda istenen evraklara ek olarak aday, birim başarı belgesini de Kayıt Kabul Personeline teslim eder. DİYA GRUP, gerekli gördüğü durumlarda ‘Birim Başarı Belgesi’ dışında, başvuru için her bir ulusal yeterlilik bazında belirlenmiş olan ek belgeleri de adaydan talep edebilir.

Birim Başarı Belgesi’nin ekinde istenen belgeler:

  • İlgili Birim Başarı Belgesinin, belgeyi veren yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu müdürü tarafından ıslak imza ile imzalanmış olması,
  • Birim Başarı Belgesini imzalayan kişinin imza sirküleri,
  • Birim Başarı Belgesini düzenleyen kuruluşun, kuruluş yetkilisi tarafından “Aktif” olduğunu gösteren, ıslak imza ile onaylanmış Akreditasyon Belgesi/MYK Yetkilendirme Belgesi,

Birim birleştirme başvurusu incelenerek Kayıt Kabul Personeli tarafından değerlendirilir. Bu belgelerin değerlendirmesi sonucunda başvurunun onayı MYB Bölüm Müdürü tarafından verilir.

MYB Bölümü web sitesi üzerinden yapılan başvurular ise online başvuru sürecinde tanımlanan adımlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Ancak başvuru sahibinin başvurusunun değerlendirilmesi için, birim başarı belgesini elden veya kargo yoluyla MYB Bölümüne teslim etmesi gerekmektedir.

Birim birleştirme başvurularında, sınav birimlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden MYB Bölümünde sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda kullanamaz. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir, sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.